Assignatura: Treball en Xarxa

Aquesta és una assignatura atípica. No hi ha Prova de Síntesi, tota la feina es redueix a seguir les indicacions del Consultor al Tauler de la assignatura i presentar les PACs en el moment oportú. En primer lloc, s’han de formar uns grups de treball. Per molt que hi hagi hagut un intent de que els alumnes es coneguin entre ells, jo vaig triar pràcticament a cegues. Una vegada creat el grup s’han de redactar uns “acords inicials de funcionament”, una mena de estatuts, vaja. Si la redacció és correcta ja mai més importarà si aquests acords es compleixen o no. Unes cerques compartides amb llocs de marcadors socials, unes wikis d’anar per casa, un fulls de planificació, quatre documents compartits a Google i una mica d’interacció a un tauler de debat amb els altres membres de l’equip. Aquí s’acaba la assignatura.

En la meva experiència personal, aquesta assignatura ha estat bastant frustant degut a la impossibilitat d’implicar a la resta dels companys del grup. Rés a veure amb la meva experiència prèvia en treball en xarxa en el món professional, que sempre ha estat molt gratificant. Ja ho diuen ja, que la Universitat i el món real no són el mateix…

Un consell: El resultat final no depén únicament del teu esforç sinò de la sort que hagis tengut al formar el teu equip. Tria aviat!

Leave a Reply