Assignatura: Tractament i publicació d’imatge i vídeo

En aquesta assignatura es tracten alguns dels fonaments teòrics de la imatge i el vídeo digitals. Com s’emmagatzemen, quines són les operacions per modificar-los i processar-los, etc. La primera part del curs la vaig trobar molt interessant, sobre tot els continguts sobre la modificació d’imatges mitjançant l’aplicació d’operacions matemàtiques sobre matrius (transformacions puntuals, espacials lineals i no lineals, . Cap al final del curs es varen tractar alguns temes pràctics amb Adobe After Effects, que realment són totalment redundants i prescindibles ja que es donen amb més nivell i profunditat a l’assignatura “Composició digital”.

En definitiva, es tracta d’una assignatura molt interessant i entretinguda. En aquests moments estic aprenent a fer servir el programari MAX MSP (de Cycling 74) i el que vaig aprendre sobre treball amb matrius em va molt bé i m’ha ajudat a entendre més ràpidament com es realitza el processat d’imatges en temps real sobre Jitter.

Leave a Reply