Assignatura: Realitat virtual

La realitat virtual és una experiència interactiva generada per ordinador. Fins aquí tot quadra amb els continguts de l’assignatura, però on s’allunya de les expectatives que es puguin tenir és quan es redueixen a “tòpics” alguns dels elements que sempre hem pressupost formen part de la definició implícita del que entenem per aquest terme.

Si cerquem a la wikipèdia, la definició que se’ns proporciona ens indica que la realitat virtual és “la representació de les coses a través de mitjans electrònics. Es duu a terme mitjançant una simulació per ordinador que aconsegueix fer la sensació que allò representat és real i en la que sovint es pot interaccionar amb elements que envolten l’usuari”.

En canvi, després d’analitzar les definicions dels experts en la matèria, se’ns ensenya que la realitat virtual és la “interacció amb estímuls digitals generats en temps real”. Segons aquesta definició no és necessari ni crear il·lusió d’espai, ni de moviment i, per descomptat, tampoc cap il·lusió de realisme.

Això ens obre moltes portes i ens permet fer una interpretació tal volta acadèmicament més correcta del que representa la realitat virtual, però en realitat molt més allunyada del que de forma efectiva s’entén per aquesta. Mentre que un enfocament més pràctic de la realitat virtual en altres materials didàctics fa referència obligada a la immersió en entorns tridimensionals, en aquesta assignatura en realitat s’aprofundeix sobre els conceptes apresos a l’assignatura “Disseny d’interacció”, fins i tot permetent reprendre les feines fetes en aquesta assignatura per re-avaluar-les anar un pas més enllà.

Avisats quedeu. No espereu treballar amb “realitat virtual” (amb cometes intencionades) sinó amb aquells elements ja vists a l’assignatura “Disseny d’interacció”. Ni Unity, ni ulleres estereoscòpiques per Oculus o Vive, ni aplicacions mòbils, ni imatges immersives, ni res de tot això. En canvi, sí que vaig aprendre a reflexionar sobre conceptes com el d’agència i a desenvolupar una aplicació molt més “redona”, des del punt de vista de la interacció, del que hauria pogut imaginar abans de començar el semestre.

Leave a Reply