Assignatura: Programació Web

Aquesta assignatura tracta de tècniques per executar codi JavaScript en el navegador. Les primeres PACs comencen amb un nivell molt suau, pràcticament més fàcil que el nivell assolit en l’assignatura prèvia de Programació. El problema d’aquesta assignatura és que pretén abarcar massa contingut en molt poc temps. D’una banda, pretén ensenyar els principis de la Programació Orientada a Objectes , però Javascript no és el llenguatge més apropiat per explicar aquesta filosofia de programació ja que, encara que és possible programar d’aquesta manera en Javascript, aquest és realment un llenguatge basat en el prototipat.

També, com no podia ser d’altra manera, es veu com funciona el DOM i com podem fer servir Javascript per modificar-lo. En canvi, no explica com fer servir les funcions callback, una de les técniques més habituals en aquest llenguatge.
El vertader problema és que l’assignatura que tracta la POO és una optativa que apareix al final del grau, quan aquesta tècnica seria més indicat estudiar-la de forma obligatòria, conjuntament amb Java o Processing, a l’inici dels estudis. De fet, algunes de les explicacions sobre la matèria es realitzen amb exemples de Java, cosa que pot despistar molt als estudiants. Així quedaría més temps per centrar-se en vertadera “Programació Web” i estudiar el Javascript amb una mica més de profunditat.

Leave a Reply