Assignatura: Matemàtiques per a Multimèdia II

Captura de pantalla 2015-02-12 a les 23.24.49

Una cosa que em va sorprendre del Pla d’Estudis del Grau Multimèdia va ser comprovar que gairebé totes les assignatures em semblaven interessants per un o altre motiu. Fins i tot, les més “generalistes” com Mates i Física.

Bé, finalment, amb aquesta assignatura i, més concretament, amb l’actitud del consultor (i el seu recolzament per part de la professora titular) es va trencar “l’enamorament”. 🙂

D’entrada, entenc que els continguts i el nivell d’exigència d’algunes assignatures vagi variant amb els anys. Trobar un equilibri entre la capacitat d’aprenentatge que tenim els alumnes i el que suposaria un domini fluid de les matèries estudiades ha de ser una tasca delicada. En alguns llocs, es planteja el sistema “Campana de Gauss” en el que, independentment del nivell de coneixements assolit pels alumnes, hi ha un nombre predeterminat de “MH (usualment pocs), quins una A (usualment pocs), quins una B (usualment molts), quins una C+ (usualment pocs), quins una C- (usualment cap estudiant), quins una N (usualment pocs)”. Sembla que aquest sistema es vol començar a implantar en algunes assignatures de la UOC i, implícitament, així ens ho va comunicar la professora titular.

Però aquest no va ser el problema. El vertader problema va ser, en primer lloc, la poca seriositat del consultor, que va entregar sistemàticament tard totes les notes de les PACs i, fins i tot la nota de la Pràctica encara no estava publicada a 24 hores de la realització de la Prova de Síntesi. A més, setmanes després de que jo hagués entregat la meva Pràctica, va “aclarir” el criteri d’avaluació. I ho va fer amb tan poca professionalitat que ningú va entendre el que realment volia dir. Segons el que va afirmar la professora titular, és un fet habitual que les notes de la Pràctica siguin més baixes. Perfectament entenidor, si el motiu és que aquesta Pràctica presenta un elevat nivell de dificultat. El problema que hi va haver amb el criteri de correcció d’aquesta Pràctica és que a l’enunciat s’esmentava, a títol general, que es valoraria positivament la bona presentació i la originalitat. Finalment, el que es va evaluar va ser la realització d’un treball de temàtica lliure sobre els continguts de l’assignatura, (addicional a respondre correctament, amb bona presentació i originalitat, les preguntes formulades a l’enunciat). Gairebé tots els estudiants ens vàrem sentir estafats, ja que es va evaluar a la baixa (amb la finalitat suposada d’aconseguir el nombre i la proporció de notes admesa per la professora titular) i amb un criteri que no figurava a l’enunciat. Hi va haver molt “follón” i, a conseqüència de les moltes queixes dels estudiants, es va intentar arreglar aquest gran problema amb una “pluja de 10’s” en les notes de la PS i canvis sense documentar en la ponderació de la nota de la Pràctica sobre el total de la Avaluació Continuada. És a dir, no es va admetre l’error de cara als estudiants però es varen prendre mesures per a no baixar tant les notes. Com els mals àrbitres que piten penal i expulsió i quan descobreixen que s’han equivocat, repeteixen intencionadament l’error amb l’equip contrari “per compensar”.

Una assignatura per oblidar. Continguts de nivell ridículament baix (l’estadística de nivell de tercer d’ESO em feia vergonya aliena i tot), passotisme total en les dates d’entrega de les correccions desfressat de “flexibilitat” i un fiasco final que, ja en dates de realització dels examens, ens va posar a tots els estudiants “de molt mala llet” i ens va afectar negativament de cara a la motivació i el nivell d’esforç.

Per cert, ni el Consultor ni la professora vàren pujar mai una Pràctica amb la solució corregida, amb la que els alumnes hauríem pogut veure, com a mínim, quin era el nivell exigit per realitzar la Pràctica i preparar correctament la Prova de Síntesi.

Bé, aquí teniu la carta que vaig enviar a la professora titular. La seva resposta no la puc publicar, obviament, però pel que he explicat ja podeu deduir el seu contingut:

Bon dia,

Vull expressar el meu malestar i desencís per la publicació de la nota de la pràctica amb un retard inadmissible i extrem, així com pel fet de que a 24 hores de les primeres PS encara no tenim la nota de l’avaluació continua, el que m’impedeix preparar tant aquesta com les altres assignatures, per l’angoixa i la indignació que aquest fet em reporta.

Encara que tenc la pràctica aprovada, aquest no ha estat mai el meu objectiu. No estudio per aprovar sinó per aprendre. En aquest aspecte, el tractament rebut per part del consultor ha estat totalment deficient. A hores d’ara encara no disposem de la correcció de la pràctica, que s’havia de realitzar abans del 7/5, fa sis setmanes. Sense la correcció no podem assimilar els continguts requerits per treure bons resultats acadèmics, i novament aquí no parlo de la nota ja que considero que els resultats acadèmics són només el resultat secundari del procés d’aprenentatge.

A més, la avaluació de la pràctica no es correspon amb l’enunciat. Sembla que es varen modificar substancialment els requeriments de la pràctica amb un missatge al tauler, fora de l’enunciat, quan ja feia més de dues setmanes que ja havia entregat la meva pràctica i sense possibilitat de tornar-la a preparar. Per no mencionar l’ambigüitat de la modificació dels requisits en la que el consultor ens afirmava que “no ens podia dir el que havíem de fer, ja que ens corresponia a nosaltres ser originals”.

Respecte del criteri d’originalitat, que sembla haver pesat tant en la avaluació de la pràctica, voldria afegir que en el comentari el consultor m’indica que la presentació de la meva pràctica és més original que la de la resta dels meus companys, el que es correspon amb la meva exigència personal de realitzar els meus treballs seguint escrupulosament les indicacions dels enunciats.

Respecte de l’altre criteri mencionat pel consultor en la seva correcció, el de “telegrafiar” la pràctica, he de dir que cercant l’objectiu d’originalitat mencionat a l’enunciat vaig preparar una pràctica amb molta rellevància del contingut visual, arribant així i tot a tenir una extensió d’onze pàgines. D’haver indicat a l’enunciat una extensió mínima o màxima, l’hagués respectat al màxim.

Degut a la preocupació que m’estan ocasionant aquests fets, desgraciadament no estaré en condicions d’aprofitar al màxim el temps d’estudi que em queda  de cara a la PS. Sol·licito la possibilitat de canviar la data d’aquesta PS fins al dissabte 28 o en la convocatòria del proper semestre, una vegada hagi pogut llegir i estudiar la correcció de la pràctica feta pel propi consultor i qualificada amb una A i tengut temps de preparar la PS en funció de la nota obtinguda a la Avaluació Contínua, que en aquests moments encara desconec.

Aquest desagradable fet ha suposat un desafortunat punt d’inflexió en la realització dels meus estudis de grau, dels que fins ara en tenia una opinió excel·lent.

Leave a Reply