Assignatura: Integració Digital de Continguts

A l’assignatura “Integració digital de continguts” es tracten els processos fonamentals sobre la digitalització i el processat de continguts d’àudio i vídeo. El llenguatge vehicular en el que es desenvolupa l’assignatura és Processing i sembla una decisió completament encertada.

Els primers passos amb Processing poden resultar una mica abstractes si mai no s’ha programat, però a aquestes altures del grau, es suposa que els estudiants ja ens hem enfrontat amb reptes de programació força superiors. Així i tot, el consultor va adoptar una actitud positiva cap a la gent amb més dificultats per la programació i va anar publicant uns petits reptes de programació que ajudaven a entendre els conceptes relacionats amb els continguts de l’assignatura. Si s’anaven fent aquests reptes i es demanaven els dubtes, resultava molt més fàcil encaminar el treball a les PACs i les pràctiques. Un dels conceptes bàsics de programació que es va tractar a l’assignatura va ser el de les màquines d’estat, encara que cap complexitat teòrica i només aplicat a nivell pràctic.

En definitiva, una bona introducció a la programació en Processing per preparar les assignatures Tractament i processat d’imatge i vídeo i Tractament i publicació d’àudio, que ja he tractat en altres articles d’aquest mateix blog.

Leave a Reply