Assignatura: Gestió de Projectes

Algunes vegades faig una ullada a les estadístiques de notes d’una assignatura per mirar d’anticipar una mica la dificultat de l’assignatura. Al grau en Multimèdia de la UOC la majoria de les assignatures solen presentar una distribució de notes de tipus campana de Gauss, amb poques notes molt bones, poques bones molt dolentes i un centre que pot estar sobre l’excel·lent o sobre el notable. En algunes de les darreres convocatòries semblava que la cosa pintava difícil: anys sense cap excel·lent ni matrícula en cap de les aules, anys en que la nota més habitual havia estat l’aprovat rascat… i ja vaig anticipar que arribar a treure bona nota costaria molta feina.

Així va ser. Gestió de Projectes és una assignatura densa, amb una càrrega de treball no molt gran però sí molt feixuga i, sobre tot, que requereix d’una molt bona comprensió lectora. A més,  i ho repeteixen sempre els enunciats de les PACs, s’ha d’anar sempre una mica més enllà del que s’ensenya a l’assignatura si es vol obtenir una qualificació “A”.

La mecànica de l’assignatura és la següent: s’entrega una mena de “memòria” d’un projecte d’una empresa (o grup d’empreses) amb molts recursos: des de les reunions inicials fins al més mínim detall del pressupost econòmic, annexos sobre les actes de moltíssimes reunions i, en definitiva, un caramull de documentació. 🙂  A les dues Pràctiques es demana desenvolupar un cas pràctic basat en el projecte però on pot canviar algun paràmetre i, per tant, cal refer part de la documentació.

D’altra banda, les PACs presenten una barreja de preguntes curtes, de tipus test, en les que cal justificar la resposta escollida, i també preguntes més llargues on es pot aprofundir una mica més en les matèries impartides a l’assignatura.

En el meu cas, a vegades m’imaginava aplicant els coneixements de l’assignatura a casos reals de la meva empresa. Així la feina no se’m va fer tant avorrida ni em va semblar tan abstracta com en realitat es presenta. En definitiva, em sembla que la part “pràctica” de l’assignatura és perd massa en els detalls i no ajuda a que l’alumne assoleixi una visió global del que en realitat significa la gestió de projectes. De la manera que estan enfocats els treballs pràctics, és molt probable haver oblidat tot el que s’ha estudiat només en un parell de mesos. El punt positiu és que es tracta d’una assignatura sense examen ni prova de síntesi i això ajuda a que l’assignatura no es faci costa amunt.

Leave a Reply