Assignatura: Fonaments i Evolució dels Multimèdia

manovic_cazzoEn aquesta assignatura es fa una anàlisi del llibre “El llenguatge dels nous mitjans de comunicació” de Lev Manovich. Aquest autor proposa cinc principis que defineixen el que són els nous mitjans, en contraposició als mitjans convencionals. En aquest semestre també hem fet algunes reflexions sobre la evolució de les interfícies d’usuari i la convergència cultural, tal i com la defineix Henry Jenkins.

Aquest és un mapa mental que vaig realitzar resumint el primer capítol del llibre de Manovich. http://mind42.com/mindmap/6637ccf9-dfd0-44d1-9a37-7b0f4a735aa7?rel=url

Leave a Reply