Assignatura: Disseny Gràfic

Aquesta assignatura suposa un primer contacte amb els principis i la pràctica del disseny gràfic. Es va estudiant una teoria bàsica (color, forma, composició) primer des del punt de vista de la percepció visual i després possant el focus sobre els principis bàsics del disseny. Es tracten les característiques dels gràfics digitals i també la seva producció tant per impressió com per web. Sorprén el detall amb que es tracta el tema de les llicències i els drets d’autor, tot i que no figura al temari “oficial” de la assignatura i, a més, tenint en compte que es veurà encara amb més detall en cursos posteriors a la assignatura “Mercat i Legislació”. Es fa servir el programari Flash i el Fireworks d’Adobe. Gran notícia! i es que amb la matrícula de la UOC et donen accés a una llicència de la Adobe Creative Suite 6 Master Collection, que inclou entre d’altres Photoshop, Premiere, Audition, Dreamweaver, Indesign… i amb la que pots anar fent les feines de les PACs i altres coses!

Com punt final, crec que és important destacar que els consultors també donen molta importància al aspecte visual i al disseny dels propis informes presentats i no tan sols del resultat de les pràctiques. Seguint les indicacions del consultor, els meus treballs varen passar de tenir un aspecte gairebé propi de eines infomàtiques a gaudir d’una aparença molt més moderna, dinàmica i adient amb els principis bàsic del disseny i la maquetació.

Leave a Reply