Assignatura: Arquitectura de la Informació.

Aquesta és una disciplina molt interessant i que, encara que molta gent pensa que només té aplicacions en el disseny i concepció de llocs web, en realitat presenta un abast de possibilitats molt més ample. De la mateixa manera que una habitació sense endreçar dificulta molt la tasca de trobar el que un cerca, un cos d’informació sense arquitectura no tan sols dificulta l’extracció de fragments d’informació concrets, sinó que també frustra la experiència d’usuari en general. Gairebé tot el curs va tenir com eix pràctic l’análisi i millora d’un lloc web ja existent. Jo vaig triar una tenda de mobles, però hi havia altres opcions.

Amb tot l’aprés sobre aquesta disciplina ja no tornaré a menysprear la importància d’estructurar, etiquetar i organitzar la informació. Vertaderament, s’ho paga.

Leave a Reply