Assignatura: Administració i gestió d’organitzacions

Aquesta assignatura es podria dir que és una mena d’introducció als continguts que es veuen en profunditat a un grau d’administració d’empreses, però amb petites variacions per tractar temes que poden ser menys teòrics i més enfocats a reflexionar sobre la manera en que les TIC poden transformar l’organització en el món empresarial.

Els materials es troben repartit de forma caòtica entre els anomenats “Bits”, que semblen ser fragments de materials de diferentes disciplines, en consonància amb els continguts on es veu “un poc de tot”. En concret, es disposa de 21 documents separats on es tracten de forma inconexa temes clàssics com el concepte d’empresa, els sectors de l’economia, les àrees d’activitat dins una empresa, disseny organitzatiu, gestió per projectes, autoritat i estil de direcció, comptabilitat, anàlisi d’inversions, comptabilitat, tipus de mercats, pla de negoci, formes jurídiques… però també d’altres més actuals com la responsabilitat social de l’empresa, la propietat intel·lectual, els Sistemes d’Informació o l’Empresa Xarxa.

Per posar una mica d’ordre ens vàren facilitat una guia d’estudi i, de PAC en PAC, vàrem anar treballant tots els conceptes.

Com anècdota he de comentar que, per primera vegada (i única, espero) vaig cometre un error molt greu en la realització d’una de les PACs. En el procediment de copiar i aferrar les preguntes al programa que faig servir per el·laborar els continguts (Indesign) s’em va escapar l’enunciat d’una de les preguntes i no la vaig ni llegir ni respondre, la qual cosa em va penalitzar amb dos punts de la manera més absurda possible. No cal només repassar el que un ha escrit, també cal repassar el document original amb l’enunciat, per si les mosques!

Leave a Reply