PAC 1. Animació 2D. Els principis básics de l’animació.

Totes les animacions, per resultar efectives, han de seguir uns principis que ja varen ser definits pels animadors clàssics de Disney. Resulta molt revelador analitzar aquests principis i adquirir un sentit crític de quan una animació “funciona” i quan no ho fa.

Aquí teniu el meu treball sobre el tema:

PAC01_Amengual_Gomila_Pere

Leave a Reply