Assignatura: Imatge i Llenguatge Visual

Aquesta assignatura es pot considerar en molts aspectes la continuació de Disseny Gràfic. Es repeteixen alguns conceptes, com tipografia, color i pràctiques de disseny gràfic amb programari d’Adobe, encara que els requeriments són més alts.

M’ha sorprés el fet de que els materials teòrics i les pràctiques vagin cada un pel seu costat. Molt poques vegades és necessari consultar els materials per poder finalitzar la PAC; podriem dir que les pràctiques són molt semblants als encàrrecs que podria rebre un dissenyador gràfic professional: dissenyar un logo i un manual d’identitat gràfica, un bànner promocional, una infografia-mapa… Per la meva part, em vaig plantejar la realització de les pràctiques com si així hagues estat. Per una banda, m’ha servit per familiaritzar-me amb el programa Illustrator, que s’ha acabat convertint en un dels meus preferits per fer tot tipus de feines de disseny gràfic i, d’un altre costat, he provat de fer els treballs desenvolupant el meu propi criteri estètic que, afortunadament, ha estat ben valorat per part del consultor.

La realització d’aquesta assignatura ajuda sense cap mena de dubte a “madurar” en quant a recursos pràctics i estilistics en les tasques de comunicació d’informació i idees mitjançant imatges.

Leave a Reply