PAC 2. Guió de RV basat en prototip/especificacions relacionat amb els casos estudiats a la PAC anterior.

PAC 2. Guió de RV basat en prototip/especificacions relacionat amb els casos estudiats a la PAC anterior.
En aquesta PAC se’ns va oferir la possibilitat d’escollir entre la revisió del prototip realitzat en la part final de l’assignatura Disseny d’interacció o la confecció de les especificacions d’una aplicació de realitat mixta. Vaig escollir la primera opció, en la que s’havia de considerar la feina a realitzar com una prova prèvia abans del ...

PAC 1. Anàlisi de cas de RV

PAC 1. Anàlisi de cas de RV
Aquesta PAC consisteix en definir d’una forma aplicada els conceptes bàsics de la Realitat Virtual (RV) de tres dissenys d’interacció de RV fent servir els conceptes i la terminologia pròpia del camp: interacció a temps real, guió d’interacció, entorn virtual, subjectivitat virtual, interfície lògica, interfície física, mapatge, sensors, etc. Com he fet sempre que he ...

Assignatura: Realitat virtual

Assignatura: Realitat virtual
La realitat virtual és una experiència interactiva generada per ordinador. Fins aquí tot quadra amb els continguts de l’assignatura, però on s’allunya de les expectatives que es puguin tenir és quan es redueixen a “tòpics” alguns dels elements que sempre hem pressupost formen part de la definició implícita del que entenem per aquest terme.Si cerquem ...

Realitat Virtual. Exercici d’especulació prospectiva. 2

Com imaginem l’accés a la informació del mon futur, partint de la base que el disseny ha deixat de tenir suport físic i s’integra en la pròpia experiència de la realitat? Si comparem el que ens envolta avui en dia comparant només amb el que hauriem pogut veure fa cent anys ens adonarem que no ...

Gestió de Projectes. PRA 1 i PRA 2. Cas pràctic.

Gestió de Projectes. PRA 1 i PRA 2. Cas pràctic.
En les dues parts en que es divideix la Pràctica de l’assignatura Gestió de Projectes el que es demana en primer lloc és comprendre què és el que vol dir tota la informació que inclouen els materials sobre el projecte: Entre actes de reunions, annexos, dossiers, taules plenes de dades, pressupostos, cronogrames, taules plenes de ...

Gestió de Projectes: PAC 1 i PAC 2. Context de la direcció de projectes i àrees de coneixement del PMBOK. Etapes de seguiment, control i tancament.

Gestió de Projectes: PAC 1 i PAC 2. Context de la direcció de projectes i àrees de coneixement del PMBOK. Etapes de seguiment, control i tancament.
En aquestes dues PACs es demana donar resposta a una sèrie de preguntes curtes, de tipus test, i també desenvolupar la resposta a unes altres preguntes més genèriques sobre la gestió de projectes. La part de les preguntes de tipus test es fa difícil de respondre degut a un cert nivell d’ambigüitat en els enunciats ...

Assignatura: Gestió de Projectes

Assignatura: Gestió de Projectes
Algunes vegades faig una ullada a les estadístiques de notes d’una assignatura per mirar d’anticipar una mica la dificultat de l’assignatura. Al grau en Multimèdia de la UOC la majoria de les assignatures solen presentar una distribució de notes de tipus campana de Gauss, amb poques notes molt bones, poques bones molt dolentes i un ...

Preparació de la Prova de Síntesi de l’assignatura Xarxes Multimèdia

A aquesta PS hi entra força teoria, però res de què espantar-se si s’ha anat estudiant durant el curs. Aquí teniu els apunts que vaig preparar: Preparació PS Xarxes Multimèdia   FORMAT ANTERIOR 20/6/12  Posa dues diferencies entre el model OSI i TCP/IP. √ Definició del CIDR. A quin problema posa remei? √ En quina situació es podria ...

Pràctica Final. Xarxes Multimèdia.

Pràctica Final. Xarxes Multimèdia.
La pràctica final de l’assignatura Xarxes Multimèdia va constar de dues parts. En la primera part se’ns va demanar que presentàssim els detalls per a la configuració d’una xarxa local amb WiFi. Des dels elements físics, fins a la configuració de la xarxa amb el sistema operatiu triat (Windows 10, Windows 8, Windows 7, Mac OS, alguna distribució Linux com ...

PAC1, PAC2 i PAC3. Xarxes Multimèdia

PAC1, PAC2 i PAC3. Xarxes Multimèdia
En aquesta entrada tractaré les tres PACS de forma conjunta ja que el contingut i el mètode que segueixen és molt similar: es demana explicar alguns conceptes relacionats amb el model OSI-TCP/IP, alguna pregunta de caire un poc més pràctic i finalment una part pràctica on s’han d’aplicar alguns dels conceptes del mòdul corresponent. Per ...